Brendiranje Digitalna stampa Plakati i posteri Brendiranje poslovnih prostora Organizacija sajmova Ofsetna stampa, dizajn i priprema Brendiranje poslovnih prostora Ofsetna stampa, dizajn i priprema Gotivne majice Gotivne majice Gotivne majice Gotivne majice Gotivne majice Gotivne majice Stampa na majicama

Dizajn studio Kerama Plus

U sklopu Marketing Agencije Kerama Plus, postoji i dizjn studio koji klijentima predlaže rešenja po njihovoj knjizi standarda i dizajnira svaku vrstu propagandnog materijala (knjiga, brošura, plakata, unutrašnje i spoljašnje brendiranje, vizit kartica, kataloga, sajamskih nastupa ...). Vršimo i implementaciju postojećih rešenja na novu dimenziju štampe (priprema za štampu) kao i kontrolu štampe.

Dizajn

Nudimo uslugu dizajna za sve vrste štampanog materijala.

Priprema za štampu

U slušaju da imate Vaš dizajn, naš tim će Vaš postojeći dizajn implementirati tj. pripremiti za bilo koju vrstu štampe.

Izdavački program

U sklopu Marketing Agencije Kerama Plus, postoji i izdavački program. Od 2004 godine izdali smo više knjiga i publikacija. Jedan od odeljaka izdavačkog programa je i izdavački program za decu "Čika Peca" koji svake godine objavi više izdanja knjiga za decu različitog uzrasta.